Gluten Free Honey


Ambrosia Raw Organic Honey 500g
 • Gluten-Free
 • Dairy-Free
 • Nut-Free
 • Egg-Free
 • Soy-Free
18 Points
Ambrosia Raw Organic Honey 500g

$17.75

Manuka Health MGO 263+ Manuka Honey 250g
 • Gluten-Free
 • Dairy-Free
 • Egg-Free
 • Soy-Free
48 Points
Manuka Health MGO 263+ Manuka Honey 250g

$47.50

Manuka Health MGO 263+ Manuka Honey 500g
 • Gluten-Free
 • Dairy-Free
 • Egg-Free
 • Soy-Free
90 Points
Manuka Health MGO 263+ Manuka Honey 500g

$89.95

Manuka Health MGO 400+ Manuka Honey 250g
 • Gluten-Free
 • Dairy-Free
 • Egg-Free
 • Soy-Free
65 Points
Manuka Health MGO 400+ Manuka Honey 250g

$64.75

Manuka Health Manuka Honey MGO 115+ 500g
 • Gluten-Free
 • Dairy-Free
63 Points
Manuka Health Manuka Honey MGO 115+ 500g

$62.95

Manuka Health Manuka Honey MGO 573+ 250g
 • Gluten-Free
 • Dairy-Free
 • Egg-Free
 • Soy-Free
109 Points
Manuka Health Manuka Honey MGO 573+ 250g

$108.95

Manuka Health Manuka Honey MGO 573+ 500g
 • Gluten-Free
 • Dairy-Free
 • Egg-Free
200 Points
Manuka Health Manuka Honey MGO 573+ 500g

$199.95

Manuka Health MGO 115+ Manuka Honey 250g
 • Gluten-Free
 • Dairy-Free
 • Egg-Free
 • Soy-Free
34 Points
Manuka Health MGO 115+ Manuka Honey 250g

$33.95

Manuka Health MGO 400+ Manuka Honey 500g
 • Gluten-Free
 • Dairy-Free
 • Egg-Free
 • Soy-Free
130 Points
Manuka Health MGO 400+ Manuka Honey 500g

$129.95

Manuka Health MGO 550+ Manuka Honey 500g
 • Gluten-Free
 • Dairy-Free
 • Egg-Free
 • Soy-Free
196 Points
Manuka Health MGO 550+ Manuka Honey 500g

$195.50

Natures Blend Raw Leatherwood Honey 1kg
 • Gluten-Free
30 Points
Natures Blend Raw Leatherwood Honey 1kg

$29.95

Natures Blend Robinsons Creamed Honey 330g
 • Gluten-Free
11 Points
Natures Blend Robinsons Creamed Honey 330g

$11.25

Robinsons Manuka Honey Active 220+ 500g
 • Gluten-Free
50 Points
Robinsons Manuka Honey Active 220+ 500g

$49.95

Robinsons Manuka Honey Active 35+ 500g
 • Gluten-Free
 • Dairy-Free
 • Nut-Free
 • Egg-Free
 • Soy-Free
25 Points
Robinsons Manuka Honey Active 35+ 500g

$24.95

Robinsons Raw Manuka Honey 35+ 1kg
 • Gluten-Free
 • Dairy-Free
 • Nut-Free
 • Egg-Free
 • Soy-Free
42 Points
Robinsons Raw Manuka Honey 35+ 1kg

$41.95