Daiya Foods


Daiya Mozzarella Shreds 200g
 • Gluten-Free
 • Dairy-Free
 • Vegan
 • Nut-Free
 • Egg-Free
 • Soy-Free
Not yet rated 12 Points

Daiya Mozzarella Shreds 200g

$11.50

Daiya Cheddar Shreds 200g
 • Gluten-Free
 • Dairy-Free
 • Vegan
 • Egg-Free
 • Soy-Free
Not yet rated 12 Points

Daiya Cheddar Shreds 200g

$11.50

Daiya Vegan Meat Lovers Pizza 542g
 • Gluten-Free
 • Dairy-Free
 • Vegan
 • Fructose Friendly
 • Low-Sugar
 • Nut-Free
 • Egg-Free
Not yet rated 27 Points

Daiya Vegan Meat Lovers Pizza 542g

$26.95

More Info
Daiya Gluten Free New York Cheezecake 400g
 • Gluten-Free
 • Dairy-Free
 • Vegan
 • Soy-Free
Not yet rated 21 Points

Daiya Gluten Free New York Cheezecake 400g

$20.95

Daiya Pepperjack Shreds 200g
 • Gluten-Free
 • Dairy-Free
 • Vegan
 • Egg-Free
 • Soy-Free
Not yet rated 12 Points

Daiya Pepperjack Shreds 200g

$11.50

Out Of Stock